Saturday, August 3, 2013

Lacanian pink Part 2

Миналия път започнах обяснението от гледна точка на оптиката за това какво е обект и какво образ. Сега ще се опитам да обясня какво е виртуален обект, тъй като това изглежда е доста важно за да се схване метафоричното значение на схемата на Лакан за стадия на огледалото. Добро обяснение за виртуален обект е видеото наkhanacademy.


(за доста повече психоаналитични примери на въображаемо и виртуално го има Жижек)

Сега изречението:

 "Те се наричат виртуални, когато тази точка (точката на пресичане) е върху продължението на лъчите, там където те биха се събирали, ако оптичния инструмент не е поставен между тях" 

продобива повече смисъл.
Колкото до "оптичния инструмент" това е огледалото, което, ако го нямаше щеше да има илюзия за друг обект в едно друго пространство, което цялото то е виртуално, тъй като се намира някъде другаде, но не в реалността, а в едно несъществуващо място - зад огледалото или "в огледалния свят". Виртуалния образ е субективен.
За пълноценно разгръщане на концепцията си за виртуалното Лакан използва следната схема.
Първо да имаме едно голямо огледало, което е така вдлъбнато, че е част от полусфера.
На тази диаграма се вижда такова огледало. Трябва да знаете, че S е кутия, която закрива отвсякъде B (цветето) откъм очите на наблюдателя (О) и само едната й стена е открита - тази към огледалото. Едно особено качество на тези огледала е, че ако пред тях се постави предмет на точно определено място спрямо О - окото на наблюдателя, той вижда в огледалото отразен образ, който сякаш се носи в пространството пред огледалото. Тоест виждат се цветя, които сякаш са там, а не "във" огледалото.Което е много интересно, защото този образ всъщност не е виртуален, а реален образ. На схемата това е B'. Тоест вдлъбнатите огледала имат свойството да показват реален образ. Но за да се наблюдава реален образ винаги е нужен екран. В случая като такъв действа окото на наблюдаващия. Но е важно и това, че окото на наблюдаващия трябва да бъде на точно определено място, за да види образа.

Ето едно впечатляващо видео, за подобен ефект.


No comments:

Post a Comment